IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »

Talk to me!

Img_20141007_210945

2 days ago Alegra Alixandra Armani said:

@Izzy,

Hi!

I saw you on Garima's page, and I thought I'd come over and see because your picture looked intriguing.

Yes, I know, I'm weird, but since you said your sanity is questionable, I figured that would be okay.

So is mine.

If you would like to talk, please click on my picture and come to my page so that I may have you on mine.

A bit about me to help you decide:

I am sixteen. I have not published anything, (Obviously to me, I am very impressed that you have managed it,) but I love to write more than almost anything else. The only thing I love to do more, is lie in bed at night and imagine the stories in my head. My sanity is up for debate, and I'm very nervous about posting ANYTHING for everyone/anyone to see. I love to read, and I love to watch my favourite movies. Logic is my favourite subject to work on. I'm Home-schooled. (Tries to think.)

What else is there about me? O_o

Well, I listed some more stuff on my page if you want to go look. ;)

I do hope I'm not taking up your page, someone posted something about that on mine...

-Alix

Susan and the death of rats

3 days ago Dassi said:

Sure, I'd love to swap! I already read yours, if you could read anything on my page that looks interesting to you (and heart if deserved, maybe share some of your thoughts?) I would be very grateful.

Tumblr_m0sl9lvvzk1r60r3yo1_500

3 days ago Kate Marr said:

Hey, thanks for returning the swap :) Sorry if I seemed like mad or anything, I swear I wasn't, i just know swaps sometimes can be forgotten so i just like to make sure they are remembered ! But sorry if it came out angry er anything. It's hard to express emotions without writing paragraphs ;) But thanks so much for the wonderful comment! I'm really glad you enjoyed it!

Screen shot 2014-10-16 at 10.11.46 pm

3 days ago SoPro Critique said:

Hello, you! My name is KD Larker, and I am the founder of SoPro Critique.

I created SoPro Critique as a method to further my favourite hobby - editing. I've helped numerous authors with their short stories, novels, poems, and more.

http://bit.ly/1tS9sRP Here is my FAQ. If you have any questions that aren't listed here, feel free to comment on my wall or email me.

To submit a story, please send your name, your story, and the word-count to soprocritique@icloud.com. If your story has a title or an intended genre, please include that as well.

If your story has more than 3,000 words, please read this. http://bit.ly/over3000words

Looking forwards to working with you!

-Larker

PS: Here are some testimonials! http://bit.ly/SPCTestimonial

371967_1620494033_448122616_n

3 days ago Justin McElheny said:

Hey Izzy, I knew you'd get to your end of the swap, wasn't worried about that. :) Thank you for your comment on An Empty God, I have tried to develop a fairly unique style and am glad that you liked it. I'm actually doing a blind rewrite of that piece, however, because my usual style is adjective heavy and it clogs the flow due to the word count limit. I'm going to try to break out of my usual stylistic choices, but will keep the line you liked. :) Hope you're having a good week so far.

Show older comments