IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A girl with a talent. A woman with a dream. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'll be a sophomore this year, and just turned SWEET 16, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. RIP Buddha, turtle heaven and infinite amounts of shredded carrots await you! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fig-married to Erycka the Fluffy Kit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SANGUINE MOON IS NOW FOR SALE IN PAPERBACK OR ON KINDLE. Amazon (Kindle or Paperback): http://www.amazon.com/Sanguine-Moon-Isabella-R-Rogge/dp/1494744783/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387745018&sr=8-1&keywords=sanguine+moon+isabella+rogge CreateSpace (Paperback): https://www.createspace.com/4562321 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃ¥ntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Who am i

  Who Am I

  I am your life story, and I all the joy and sorrow.

  View »
 • Vernal

  Vernal

  One war. Two brothers. Three countries. Peace has been balanced on a very fine point for a while now, but it seems that war has …

  View »
 • Paradise

  Paradise

  I don't know how I got in here. I can see the outside- I can see my freedom. To be honest, I just don't understand what's keeping me b…

  View »
 • Praying for forever

  Praying for Forever

  Letters addressed to my best friends; a gift for them on my Sweet 16.

  View »

Talk to me!

Grumpy_cat_by_petirep-d61iwvj

3 days ago Quintessa Lovette said:

Hello, Scrimmage Contestant. The Round 3 of the Graphic Scrimmage is finally up! Click Me!

Image

7 days ago 〰Veronica Fee〰 said:

OH WOW! I remember that "Sanguine Moon" was my all time favorite story on here when I first joined the website! Came to check back on it and now it's published?? Congrats on becoming an author, I haven't gotten that far yet, but I'm getting there. :3

Me2

10 days ago Aislynn Stone said:

YUSS. She's gonna be kinda self-loathing but she's super smart and strategic and manipulative and it's gonna be so fun to write from her perspective cuz she's kind of a rude person who has a side that makes you kinda see that she's not so bad - all things considered. So she's kind of like a redeemable villain. It's gonna be fabulous XD And Amriss just hates life, as you could probably tell. She has a sad back story with her family and that's why she's all pessimistic and stuffs :D I don't know why that makes me so excited but like, the worse the back story the juicier the character, right? mwahaha XD

AND I TOTALLY KNOW HOW YOU FEEL. It's like, a 10:1 girl to actual-nice-not-full-of-shit guy ratio. -.- All of them are taken, sadly. Wisconsin just doesn't have good boys. I would not recommend vacationing here unless you want a getaway from boys. Because they all suck here. Which is why I may be attending college in Florida. BUT I DIGRESS!

AND OMIGOD THATS SO GREAT! I NEED A PICTURE OF THIS DUDE! THIS IS SOEXCITINGOMIGOSHREADINTOITREADINTOITBECAUSE THIS JUST MIGHT BE...

"the start of something newwwwwwww"

Oh yes. Bringing in some good ole fashioned High School Musical allusions. Woot Woot.

BUT YES YESYESYESYYESY :LADFJAK:LFJK:LADJ IM SO EXCITED FOR YOU. BAG DAT SUCKAH.

Me2

10 days ago Aislynn Stone said:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand

TA DA!

 photo Audriette-Charriepic_zps6cee6475.jpg

 photo Amrisscharriepic-nocolor_zpse2040bf8.jpg

 photo Amrisscharriepic2a_zpseaab439d.jpg

I'm not sure who I like better for Amriss. Probably Adelaide Kane - she's in the second Amriss pic. She's a lot younger than the other girl. But yus! What do you think? I still need to find all the others buttttt I couldn't. And I reeeeally felt like making them XD

Me2

10 days ago Aislynn Stone said:

ITS SO BEAUTIFULLLLL. AND OMIGOSH IM SO EXCITED FOR CS.

AND THAT SOUNDS SO SAD! GAHHHHHH ADSF:LKDSJF:LKJAS:FLKJDF:LKJADF Goodness! So depressingly sad.

AND IM SO EXCITED FOR THIS YOU DONT EVEN KNOW.

Show older comments