IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Fits cover

  Fire in the Stars

  FIRE IN THE STARS by Mitchell Thomas Kazanjian & Isabella Rogge. COMING 09.18.15.

  -

  A thief. A killer. Two separate stories. One doomed island.

  Seventeen-year-old Harper, incurable kleptomaniac, never expected to end up on a place like Penance. Yet, here she is, imprisoned on the secluded island full of delinquent teenagers. At first glance, the place is everything they want: freedom. No laws, no authorities, just pure, unadulterated liberty.

  With that freedom, however, comes danger. At the center of the chaos and brutality that rocks the island is Clint, a seasoned murderer working under the elusive, self-proclaimed Queen of Penance, Esme. Cold and brutal, Clint’s reputation has managed to keep the islanders in line — until now.

  As Harper unwillingly becomes entrapped in the island’s politics, and a tragedy leaves Clint hunting for revenge, Penance’s unstable order begins to crumble. As their fates draw closer, both Harper and Clint must survive against bloodthirsty criminals, unnatural weather, and their own inner demons before their blood too is spilled in the sand.

 • Exhaled cover

  Exhaled

  A novella. Caesar likes his job. Sure, ferrying people down to Hell might not be a dream come true, but it could be a lot worse. As a reaper, his routine is pretty consistent -- until he meets Clare Williams. Stubborn, fierce, and persuasive, Clare Williams convinces Caesar to give her just a few more days to complete some unfinished business. Four promises, she says, that she must keep, each one more involved than the last. The unlikely pair find themselves on a four-day journey, examining the worth of life, death, forgiveness, and the hope of a great Something Else.

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »
 • Poetry

  A Collection of Poetry

  A Collection of all sorts of poetry- horror, love, sad, happy, nature.. Cover made myself!

  View »

Talk to me!

Me2

2 days ago Noelle Alabaster said:

Oh yeah also I'm getting the emails of my Figgie friends so I can keep in touch even if I'm absent from Figment so can I have yours?

Me2

3 days ago Noelle Alabaster said:

But congratulations on publishing Fire in the Stars! That's awesome!

Me2

3 days ago Noelle Alabaster said:

Oh, so that's where you disappeared to. Camping is cool. I'M LEAVING FOR COLLEGE IN TWO DAYS AND IT'S CRAZY. I totally get being crazy busy right now. Packing and getting ready to leave is all I've been doing lately. BUT SHARKTOWN IS THE ONLY RP I'M KEEPING AN EYE ON RIGHT NOW AND I MISS IT. I've abandoned the others, I know, and I'm sorry. I honestly don't have time for the others right now. Sharktown is my one and only priority. So yeah. I don't know when I'll be able to post on the rest. I'll do it this week if I can, and after that, I'll be on Figment whenever I happen to be on. Probably in the evenings--I doubt every evening, but I'm going to try to keep from disappearing from Figment entirely. I'm not ready to let it go yet.

So yeah. That's happening.

Me2

4 days ago Noelle Alabaster said:

IZZY I MISS YOU

010-3

9 days ago Faith Dolack said:

SPECIAL ANNOUNCEMENT: The grand prize for the Vocaloid Fever Contest features music from popular Vocaloid artists, such as Hatsune Miku! Don't miss this opportunity to win free music!

All About You

Beyond Ordinary

Vocaloid Fever

Show older comments