IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm a 16 year old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

  • Sm cover

    Sanguine Moon

    It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

    When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Talk to me!

Prof pic

6 days ago Ryann Ravenwood said:

Hello, My name is Ryann Ravenwood, an author and blogger on these world-wide webs. I started off writing on this small site, more like a community, called Figment when it had about 700 people. Now, I'm published and doing pretty well in this competitive career but I want to expand. I'm asking a bunch of owners of popular groups on Figment for partnerships which basically means they mention me in their group bio with a link to my Figment Page, Blog, Book, or Facebook Page and I mention them on my Facebook or Blog. I am very big into helping artists, especially writers, because I empathize with them. If you are interest, please email me back and we can set up what exactly you want me to advertise and vice versa. Thank you. ryannaravenwood@gmail.com

Keeper

24 days ago Zevvy-Girl said:

Izzy *hush hush tone and wide eyes* Do you also go by the name of Secret Fig Writer because I am so confused and they write like you so warn a Zevvy before you do that next time and if it isn't you then I'm sorry I got so confused?

Shirt

26 days ago Crew Devans said:

Hey IzzyFizzy,

This is a reply to your forum post... despite how awkward it is, here we go: I think he thinks you're lying. The Goalie is supposed to symbolize perhaps him or someone else. As for scoring it's symbolizing the fact that if you do "score" you gotten that person's trust. I think he's a little jealous, us guys are like that all the time ahaha.

Anyways, hopes this helps.

Me2

29 days ago Ash S.H. said:

Awwwww thanks Izzy! That's so sweet of you! And I love your future! I will have a similar one, except with your many wonderful books XD I shall pass them onto my children and grandchildren and their children XD

AND I SAW YOUR TRAILERS THEY ARE FABULOUSSSS

And you definitely should start making a trailer thingy because your trailers are so cool!

AND I SAW THE TRAILER TO THAT AND IT ALSO LOOKS SPECTACULAR! I'm suuuuuuper excited for you to write that and for me to read:) I have it opened in a new window right now but I have work today (I GOT A JOB AHHH) and I have an AP English essay to write (summer assignments need to die) so I won't be able to read a lot but I will get to it soon!

Okay, and because I've been so immersed in my story, I'm just going to say this. I had a moment where I almost said "summer assignments need to go to Krish" which is like, the hell-y sort of deal in my story. Bahahaha I think I should step away from that world before I start saying those things out loud.

But yes! So I have WOOOOONDERFUL news.

I finished writing Eyes of Smoke and Water! It clocks in at 118,849 words! So it IS a long one! I just completed it about this time yesterday (maybe closer to one) but SO exciting! AHHHH. I have yet for it to sink in since I have been eating, sleeping, and breathing that world for the past thirty days. I cannot believe I wrote the majority of it (I think I wrote 25K or so before July began) in twenty-three days. Holy crap. I'm just putting that together now. I wrote 93K this month. That's almost double the nano original goal. Holy shit. Bahaha this is awesome! But yes:) I wrote primarily from 10PM to 2AM every night because that is my magic hour. I think I'm so exhausted, I can do nothing but mindlessly write and that is my best writing (apparently). I put it to test yesterday when I stepped outside of my schedule to finish it in the morning/midday/afternoon and all of that writing pretty much sucks! Bahaha it needs to be edited. Unfortunately, it was like, 6k. So this is less than fabulous. But at least it's not the whole story, right? Gah. I still am not over how I'm DONE. Now I have to edit and get it printed so I can edit some more. Of course, I may take a break from it after I get it printed so I can begin the second one and step away from it so I can have a clearer head to look at it after some time has passed:) Then the next step is an agent. And then a publisher, if I can get either. I'm so ecstatic for this! AH.

Untitled-1

30 days ago Sunny Little said:

Hey there Scrimmage contestant! I'm here to remind you to get your entries in for Round Four of Graphics Scrimmage! Clicky here to be redirected to the thread!

Due to my late notification, you can ask for an extension if you are lacking of time. :)

Show older comments