IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Bookcoverex

  Exhaled

  A novella. Caesar likes his job. Sure, ferrying people down to Hell might not be a dream come true, but it could be a lot worse. As a reaper, his routine is pretty consistent -- until he meets Clare Williams. Stubborn, fierce, and persuasive, Clare Williams convinces Caesar to give her just a few more days to complete some unfinished business. Four promises, she says, that she must keep, each one more involved than the last. The unlikely pair find themselves on a four-day journey, examining the worth of life, death, forgiveness, and the hope of a great Something Else.

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »
 • Poetry

  A Collection of Poetry

  A Collection of all sorts of poetry- horror, love, sad, happy, nature.. Cover made myself!

  View »

Talk to me!

Sherlock-hobbit crossover

6 days ago Noelle Alabaster said:

ROMEO'S DYING IZZY I CAN'T HANDLE THE SUSPENSE.

Sometimes I feel like I mistreat my charries and someone should take them away from me.

Wolves

7 days ago Kristiin Kerby said:

Hey Izzy I'm from CCCK and I was wondering if we should just schedule reopening to the beginning of summer so everyone has more time?

10818428_813884538668106_7728360184128963007_o

16 days ago William Carter said:

(This is an open swap request to everyone. It doesn't matter to me if you're not the person I'm telling this to.)

Hey, there.

So yeah, I did the dreaded thing that you're not supposed to do on Figment: I entered a heart-based contest. The Brandon Sanderson one. I'm pretty sure you've heard of it.

*Takes a really, really, really long sigh*

Oh well.

Anyway, let's get down to business. I need to gain at least 250 hearts for my short story Demon in two days. A lot of people say this is impossible, but I'm going to try to accomplish this monumental task anyway. I mean, we're all writers, right? We'll do a lot of things that are hard to pursue this dream of ours. That's what I'm trying to do with this contest.

So, if you read my story Demon and leave a comment, then I'll read one of yours that is 1,000 words or less. And I'm sorry, but I will not go first. If you ask me to go first, then I will simply delete your post on my wall. I'm not trying to be harsh; I just don't have the time to read your story immediately.

If you do swap with me, then I'll get to your short story or poem before the new year if my story ends up getting 100 hearts or less. However, if my story ends up getting 200 hearts or less, then I will get to your story by the end of January. If my short story ends up getting 400 hearts or less, then I will get to your story by the end of February. I understand this is a long time to wait, but unlike a ton of other people on this site, I'll read your story in its entirety and I will give you a legitimate comment (or a review if I really liked it). Since there will be a lot of swaps I will have to complete, it's going to take me a while to read everyone's stories.

So yeah, if you read all of that then high five! You're awesome. And now I don't know what to say so . . . Yeah. Have a good day, no matter your decision! :D

[If I posted this already, then please delete this. I apologize profusely.]

John william waterhouse - the lady of shalott - 1894 victorian painting cover

17 days ago Ellizabella said:

Hi Isabella,

A quick question- I recently published a book and was wondering how to convert my profile to a "verified author" profile. Any help in this matter is much appreciated! Have a great day :)

-Elliz.

1117203_100005672982791_738810734_n

20 days ago Veronica K. said:

Sorry for bothering you but would you be interested in a swap? If so would you read The Dark Prince? And by the way I like your profile. I'm a little crazy to but isn't everybody? Anyways hi!

Show older comments