IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Bookcoverex

  Exhaled

  A novella. Caesar likes his job. Sure, ferrying people down to Hell might not be a dream come true, but it could be a lot worse. As a reaper, his routine is pretty consistent -- until he meets Clare Williams. Stubborn, fierce, and persuasive, Clare Williams convinces Caesar to give her just a few more days to complete some unfinished business. Four promises, she says, that she must keep, each one more involved than the last. The unlikely pair find themselves on a four-day journey, examining the worth of life, death, forgiveness, and the hope of a great Something Else.

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »
 • Poetry

  A Collection of Poetry

  A Collection of all sorts of poetry- horror, love, sad, happy, nature.. Cover made myself!

  View »

Talk to me!

Dragon

about 21 hours ago MoonOfHisLife said:

Okay so I like Catalina, but right now I kind of had Max and the first mate conspiring together to find this treasure that she hasn't told the rest of the crew about yet (which is one reason why Zale is rumoring mutiny because she knows Max is keeping something from her), but I just don't really see her trusting someone with that information who has no interest in being first mate or isn't really very close with her, you know what I mean?

Sherlock-hobbit crossover

3 days ago Noelle Alabaster said:

Okay I can't decide so I'm going to ask you. Should Rachel see Georgia kiss David or not? Do we have enough drama right now, or do we need more? I definitely think that Rachel would feel betrayed seeing Georgia kiss him, since she's been nursing Shiloh and they've been staying under her roof. And Georgia hates everybody anyway, so there would be some strong resentment between them, and Shiloh would be torn between his sister and his new friend/mother figure, which would add extra drama. Maybe Mae would take Georgia's side, since she dislikes Rachel, and that would put David in a jam, with all the women in his life at each other's throats and he'd be pressured to take a side. And then maybe we could get Henri involved by Rachel going to Emilie, and Emilie being the one that actually figures out that Rachel is pregnant, and she tells David and that's how David finds out. And then Rachel and David could have this huge fight because Rachel is pregnant and emotional and stressed and not her usual sweet self, but the fight actually clears things up between them and they figure out that they love each other, and everything is sunshine and rainbows for a little while.

Okay so maybe I got a little carried away. Oops. What do you think? Should Rachel see the kissy stuff or not?

Sherlock-hobbit crossover

4 days ago Noelle Alabaster said:

I'm just about ready to throttle Georgia right now. LIKE I SHIP DACHEL SO HARD HOW DARE SHE KISS HIM AND POOR RACHEL IS UPSTAIRS BEING A LITTLE DARLING AND TAKING CARE OF BABY SHILOH AND GEORGIA IS DOING WHAT NOW?

I have plans for a relationship between Shiloh and Rachel and it's going to be adorbs. He doesn't have a mother, she lost most of her siblings... the fluffiness will be amazing. And it will also drive Georgia and David crazy. Hopefully.

Seriously. I simultaneously want to strangle and cuddle all of them. Every single one.

Sherlock-hobbit crossover

6 days ago Noelle Alabaster said:

I noticed that you've been gone. I missed you! But I totally get being busy and having zero time for fun stuff, so please don't stress about replying. A reply to Sharktown would be fabulous if you can do it, though. I know Riah is equally busy, but reviving the prp would be all kinds of awesome.

Thank you so much. *hugs* I SHALL EMBRACE THE HUGS AND ENDEAVOR TO GET MY REPLIES UP ASAP. I might have some spare time this week, so yay for that and I'll try to get them done!

Sherlock-hobbit crossover

8 days ago Noelle Alabaster said:

Okay okay so I know I'm being annoying and I'm really sorry but seriously it's been two months since anyone posted on the paranormal prp we're doing and somehow I'm still pumped for it and I really don't want it to die and I'm concerned that it is dying and I know everyone is busy but can we please please please keep it going?

Also Sharktown because my adorable baby is awake and I REALLY NEED GEORGIA/SHILOH FLUFF AND DACHEL FLUFF BECAUSE OF REASONS.

Show older comments