IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Fits cover

  Fire in the Stars

  FIRE IN THE STARS by Mitchell Thomas Kazanjian & Isabella Rogge. COMING 09.18.15.

  -

  A thief. A killer. Two separate stories. One doomed island.

  Seventeen-year-old Harper, incurable kleptomaniac, never expected to end up on a place like Penance. Yet, here she is, imprisoned on the secluded island full of delinquent teenagers. At first glance, the place is everything they want: freedom. No laws, no authorities, just pure, unadulterated liberty.

  With that freedom, however, comes danger. At the center of the chaos and brutality that rocks the island is Clint, a seasoned murderer working under the elusive, self-proclaimed Queen of Penance, Esme. Cold and brutal, Clint’s reputation has managed to keep the islanders in line — until now.

  As Harper unwillingly becomes entrapped in the island’s politics, and a tragedy leaves Clint hunting for revenge, Penance’s unstable order begins to crumble. As their fates draw closer, both Harper and Clint must survive against bloodthirsty criminals, unnatural weather, and their own inner demons before their blood too is spilled in the sand.

 • Exhaled cover

  Exhaled

  A novella. Caesar likes his job. Sure, ferrying people down to Hell might not be a dream come true, but it could be a lot worse. As a reaper, his routine is pretty consistent -- until he meets Clare Williams. Stubborn, fierce, and persuasive, Clare Williams convinces Caesar to give her just a few more days to complete some unfinished business. Four promises, she says, that she must keep, each one more involved than the last. The unlikely pair find themselves on a four-day journey, examining the worth of life, death, forgiveness, and the hope of a great Something Else.

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »
 • Poetry

  A Collection of Poetry

  A Collection of all sorts of poetry- horror, love, sad, happy, nature.. Cover made myself!

  View »

Talk to me!

Meoa

12 days ago Sasha M. Myron said:

Me2

about 1 month ago Noelle Alabaster said:

Yeah that's what has been happening. It's been crazy. REALLY CRAZY. I miss y'all. I miss Figment. I miss writing. I MISS SLEEPING, IZZY.

Me2

about 1 month ago Noelle Alabaster said:

Hey just wanted to say hi while I had the chance. I'm really sorry for not replying to ST yet... I've been swamped with my college classes, and when I have had time to write, I've been working on a story instead. Actually I have three different projects I'm working on, so yeah. But I absolutely have not forgotten the RP, and I'm hoping to reply soon. Maybe Wednesday or Thursday? Definitely on Saturday if not before.

Ocean_500px_girl_gulls_sea_seashore-28f9cb23a8d5c9ee02dde617c23e3d78_h_thumb

about 1 month ago Margaret Hartland said:

Hey, wanna swap? If you read The Venus Vanguard, I'll read whichever one of yours you want. Thanks and keep on writing!

Me2

3 months ago Noelle Alabaster said:

You're welcome. Your profile pic is super cute, by the way! :)

YES YES WE NEED TO BRING BACK WAYNE. AND JARROD. AND EVERYONE ELSE. BRING BACK ALL THE CHARACTERS.

I actually noticed that you didn't say that he died. I was like hmmm okay yeah he's kinda awesome maybe he should show up again. But Wayne definitely needs to make a reappearance. ALL THE DRAMA. Shiloh's going to have to decide who he wants to shoot more, Tyler or Wayne. He's just like "my Georgia! mine!" Such a selfish baby.

ALSO ONCE AGAIN BABY SHILOH WITH HIS LITTLE BOOTS. I'M DYING, IZZY.

And I'm working on them! I spent some time working on the shorter one, and then I accidentally lost everything I had just done, so then I had to do it again, and yeah. Not a lot of fun. But I think I remembered most of it, so it's okay. I'd like to have that one done within the next week or so. We'll see.

Show older comments