IzzyFizzy Verified Author!

IzzyFizzy

Around Town:

About Me: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Izzy here. I'm an eccentric redhead with a passion for turtles and writing. I'm just a bit nerdy and just a little insane (the best people are!). I'm 17 years old, now a junior, I'll get along with just about anyone and if you need a hug, well, I suppose I can take care a that. I tend to get a little crazy when it comes to everything. I don't fit any of the stereotypes for having red hair; I don't have that many freckles, I certainly don't have a temper, and I'm not very good at seducing people (not that I've tried, please. When I'm not hovering over my computer I'm at school trying to survive.) So yup, that's me! Feel free to say hi, I don't bite (hard) but I do warn you that my sanity is only so-so. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In December 2013 I self-published my first novel, Sanguine Moon. It's available on Amazon.com and Createspace.com. Visit it's official website to read more. Link below! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Published Books

 • Fits cover

  Fire in the Stars

  FIRE IN THE STARS by Mitchell Thomas Kazanjian & Isabella Rogge. COMING 09.18.15.

  -

  A thief. A killer. Two separate stories. One doomed island.

  Seventeen-year-old Harper, incurable kleptomaniac, never expected to end up on a place like Penance. Yet, here she is, imprisoned on the secluded island full of delinquent teenagers. At first glance, the place is everything they want: freedom. No laws, no authorities, just pure, unadulterated liberty.

  With that freedom, however, comes danger. At the center of the chaos and brutality that rocks the island is Clint, a seasoned murderer working under the elusive, self-proclaimed Queen of Penance, Esme. Cold and brutal, Clint’s reputation has managed to keep the islanders in line — until now.

  As Harper unwillingly becomes entrapped in the island’s politics, and a tragedy leaves Clint hunting for revenge, Penance’s unstable order begins to crumble. As their fates draw closer, both Harper and Clint must survive against bloodthirsty criminals, unnatural weather, and their own inner demons before their blood too is spilled in the sand.

 • Exhaled cover

  Exhaled

  A novella. Caesar likes his job. Sure, ferrying people down to Hell might not be a dream come true, but it could be a lot worse. As a reaper, his routine is pretty consistent -- until he meets Clare Williams. Stubborn, fierce, and persuasive, Clare Williams convinces Caesar to give her just a few more days to complete some unfinished business. Four promises, she says, that she must keep, each one more involved than the last. The unlikely pair find themselves on a four-day journey, examining the worth of life, death, forgiveness, and the hope of a great Something Else.

 • Sm cover

  Sanguine Moon

  It has been twenty years since Kaethurios, the Man of Night, destroyed GÃntham and left the King and Queen steeped in their sorrow. The kingdom is submerged in dark corruption with no foreseeable end. The Man of Night may be gone, but the nightmare certainly is not. Whispers of rebellion threaten the remaining fragile balance, but one man has managed to keep GÃ¥ntham from utter desolation. Hadrian works as the king's assassin, disposing of the criminals who the Council have denounced as guilty. It's not an easy life, and only the thought of revenge gives Hadrian the will to survive.

  When yet another town is on the verge of rebellion, Hadrian is sent to stop it. He arrives at the city and he finds something unexpected - a girl. Alyss explains how Kaethurios is returning, and magic (a force strictly forbidden) is coming with him. She herself is a magician who is desperate for a chance at redemption. Together, the assassin and the magician head off to warn the king of the danger. Before long, what should have been a day's journey becomes an adventure. Everything they ever thought they knew is tested. Every breath they take will bring them closer to the night the moon shines red.

videos

Figment Writings

 • Ff

  Forbidden Fruit

  You want knowledge. Let me help. ~~~~~~~~~~~~~~ Prompt: “If you were a super-villain, what would your one power be? And how would yo…

  View »
 • Poetry

  A Collection of Poetry

  A Collection of all sorts of poetry- horror, love, sad, happy, nature.. Cover made myself!

  View »

Talk to me!

Rebecca4 - copy

9 days ago Noelle Alabaster said:

IZZY I POSTED ON R&J

IT'S TERRIBLE BUT I DID IT

Rebecca4 - copy

20 days ago Noelle Alabaster said:

Cool. Sounds like you've got some stories to tell. Where are you working? Where was your coauthor deployed to?

We're on vacation so I've been super poofy. But just because I don't have WiFi doesn't mean I stop obsessing. I may or may not be writing two ST things at once. You should write more too. And Henri. Everyone should write lots of things.

Images (15)

21 days ago Rock_Of_Mind said:

I'm Carol, and if you are like me that you can hear this right now. The human race has began to evolve. Your powers begin to show when you are a teenager, as you are now. You can wake up in a place other than your bedroom, hear voices in your head, and even think you saw an inanimate object move. Your parents are probably taking you to psychiatrists and giving you medication. I want to tell you now that you are not alone. You are NOT crazy, no matter what the normal humans tell you. We are the Tomorrow people. (Trust me we did not choose the name) We are like you. We all have been told that we are freaks... monsters... and even crazy. But we are none of those. We are the evolved human race. We are special. You have what we call the three T's: 1- Teleportation 2-Telekinesis and 3-Telepathy. The teleportation is why you wake up in a place other than that of witch you fell asleep. The telepathy is the voices in your head. We are those voices.

I do want to warn you though. Our kind is not able to kill. No matter how hard you try your mind wont let you. Oh yeah, and we are being hunted by Ultra. A top secret organisation that captures our kind and kills them, strips them of their powers, or forces you to work for them. Their boss is Jedikiah.

We WILL come and find you. Wait for us in the subway tunnels. My colleague John will come and get you. Wait for him there. Be safe. Be careful. And whatever you do, do NOT get involved with Ultra. Once again my name is Carol... i hope to see you soon. (Please join my rp the Tomorrow people. Find it on my page!)

Rebecca4 - copy

23 days ago Noelle Alabaster said:

IZZY WHERE ARE YOU I NEED DACHEL

Wow. I just realized that I post on your wall a lot. In all caps. A lot. Oops.

But I'm not just being annoying, I swear. I'm working on my spin-off or whatever of The Perfidy of Wayne Hayden, and it's so much fun. Twelve-year-old Shiloh and love-sick Georgia? Pure awesome.

Profile picture

25 days ago Karah Harbuck said:

Show older comments